مشکلات روغن کشی از سبوس برنج

مشکلات روغن کشی از سبوس برنج
تولید روغن سبوس برنج

مشکلات روغن کشی از سبوس برنج

مشکلات روغن کشی :

پژوهشگران عواملي نظير كيفيت سبوس برنج و ماشين آلات و تجهيزات استخراج روغن را در موفقيت صنعت توليد روغن سبوس برنج دخيل و تعيين كننده دانسته و خاطرنشان كرده اند: مشكل عمده در استخراج روغن از سبوس برنج، برخلاف ديگر روغن‌ها، تجزيه سريع چربي‌ها و درنتيجه ايجاد اسيدهاي چرب و افزايش عدد اسيدي مي‌باشد. سبوس برنج شديدا فسادپذير است و از لحظه جدا شدن آن از برنج قهوه اي، بلافاصله فساد آن آغاز مي‌شود. از اين رو براي هرگونه بهره برداري از آن، جلوگيري از فساد تصاعدي سبوس الزامي است. عامل اصلي فساد پذيري سبوس، وجود آنزيم‌ها به ويژه ليپاز است. بنابراين قبل از هرگونه بهره برداري از سبوس برنج، پايدار سازي سبوس برنج يك ضرورت محسوب مي شود. در اين پژوهش نتايج امتيازات روش به كار رفته براي استخراج روغن از سبوس و تصفيه آن بيانگر آن است كه استخراج روغن در دماي محيط سبب جلوگيري از تجزيه و دگرديسي تركيبات ميكرومغذي روغن كه به حرارت حساس هستند، شده و مصرف انرژي حرارتي نيز به حداقل مي‌رسد. مشكلات ايمني كار با هگزان نيز كاهش مي‌يابد. همچنين انجام رنگزدايي محلول، روغن در هگزان ( مسيلا) بلافاصله پس از استخراج در دماي اتاق سبب دستيابي واكسن، صمغ و ماده صابوني با رنگ روشن، در ساير مراحل تصفيه مي‌شود. ضمن اينكه عدم اعمال حرارت نيز در اين مرحله، فاكتور مثبتي از نظر حفظ اجزاي ميكروبي موجود در روغن محسوب مي‌شود. از سوي ديگر، با استفاده از ماده فعال كننده سطحي ارزان قيمت در مرحله واكس زدايي، سرعت اين مرحله بسيار بهبود مي‌يابد[5]

 

فعالیتهای انجام شده در سطح استان گیلان و کشور:

پژوهشگران سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي مركز گيلان، براي اولين بار به روش بهينه‌اي براي استخراج روغن از سبوس برنج دست يافتند.فاطمه بلالايي و مژگان سلوكي پژوهشگران سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي مركز گيلان در اين طرح پس از پايدارسازي سبوس به دو روش فيزيكي و شيميايي، در سيستم تراوا با استفاده از هگزان در دماي اتاق روغن از سبوس استخراج گرديده و پس از رنگزدايي از مسيلاي حاصل با استفاده از سيستم تراوا توسط خاك رنگبر در دماي اتاق، عمليات صمغ زدايي و تصفيه قليايي انجام شد.  در اين پژوهش عنوان شده است: سبوس برنج يكي از فراورده هاي جنبي كارخانجات برنجكوبي كه حدود 10 درصد وزني هر دانه شلتوك را شامل مي‌شود، حاوي 15 تا 25 درصد روغن است، روغن سبوس برنج، به لحاظ اثرات دارويي مثبت ازجمله كاهش كلسترول سرم خون، غذاي سلامتي و روغن قلب ناميده مي‌شود. اين روغن داراي تركيب مناسبي از اسيدهاي چرب است. همچنين حاوي آنتي اكسيدن‌ها و ساير مواد مغذي ميكروبي باشد. براساس مطالعات انجام شده، سبوس برنج پس از استخراج روغن از آن، ماده غذايي مناسب براي تهيه خوراك دام و طيور، حاصلخيزكننده‌ها، بستر توليد قارچ‌هاي خوراكي و مكمل‌هاي دارويي و غذايي ارزشمند محسوب مي‌شود.دربخشي از اين پژوهش آمده است (4) . كشور ما از معدود كشورهايي است كه در آن از محصولات فرعي كشت برنج استفاده مطلوب و اقتصادي به عمل نمي‌آيد.در حالي كه در كشورهايي كه به نحوي از اين محصولات فرعي بهره برداري مي‌كنند، نظير استخراج روغن از سبوس و عرضه حداقل كنجاله سبوس جهت تهيه خوارك دام، تاثير چشمگيري در بهبود اوضاع اقتصادي ايجاد نموده است.نتايج اين پژوهش نشان مي‌دهد: روغن سبوس حاوي سه گروه از آنتي اكسيدان‌هاي طبيعي شامل توكوفرول، توكوترينول، و y – اوريزانول مي‌باشد. اين آنتي اكسيدانها مسؤول كنترل راديكال‌هاي آزاد عامل بيماري‌هاي چون امراض قلبي ، عروقي، سرطان‌ها، ‌آب مرواريد و آرتيتيز مي‌باشد.تاثير y – اوريزانول در كاهش كلسترول كل       ( افزايش كلسترول خوب و كاهش كلسترول بد) كاملا اثبات شده است. مصرف روغن سبوس از تجمع پلاكت‌ها در خون و در نتيجه امراض قلبي عروقي جلوگيري مي‌كند.از سوي ديگر، روغن سبوس حاوي اسكوالن است كه داراي خاصيت ضد چروك بودن و به جهت مفيد بودن در حفظ سلامت، شادابي و نيز تغذيه پوست، در فرمولاسيون فرآورده‌هاي آرايشي بهداشتي به كار مي‌رود.

 

  جدول 1) –مواد موجود در 100گرم سبوس برنج :

انرژي

275کالری

آب

9/7گرم

پروتئین

5/13گرم

چربی

5/15گرم

نشاسته

50گرم

کلسیم

75گرم

فسفر

1400میلی گرم

آن

20میلی گرم

پتاسیم

1500میلی گرم

ویتامین ب 1

25/2میلی گرم

ویتامین ب 2

25/0میلی گرم

ویتامین ب 3

30میلی گرم

 

 

استفاده از فرآیند پاربویل برای غیر فعال نمودن آنزیم های سبوس برنج :

فرآیند حرارتی مرطوب شلتوک که در زبان انگلیسی بنام پاربویلینگ  خوانده می شود، بصورت سیستمی ابتدائی در مشرق زمین متداول بوده و امروزه نیز به همان شکل پیشین و یا در برخی  از ممالک پیشرفته در روشهای مدرن تری مطرح می باشد. این واژه  به مفهوم نیم جوش  یانیم پز کردن شلتوک برنج است که طی 3 مرحله اساسی بشرح زیر انجام میگردد. [1]

1 – خیساندن شلتوک در آب بمنظور افزایش رطوبت تا حدود 33 درصد.

2 – اعمال فرآیند حرارتی شلتوک خیس شده که معمولا توسط بخار انجام میگیرد. که طی آن تغییرات فیزیکی و شیمیایی دانه کامل شده  و منجر به زیبایی شکل دانه میگردد.

3 – خشک کردن شلتوک تا سطح رطوبت مناسب برا ی آسیاب کردن.

تقریبا 25درصد شلتوک تولیدی در دنیا تحت عملیات پاربویل قرار می گیرند.  در کشور هندوستان این رقم به 60 درصد می رسد.سبوس حاصله از این شلتوک می تواند بطور مستقیم جهت تولید روغن خوراکی  مورد مصرف قرار گیرد. [1]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شلتوک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-5درصد ناخالصی

 

بوجاری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پوست کن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سبوس

 

الک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فل ( هاسک)

 

هوادهی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنج قهوه ای

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پولیش

 

پولیشر( سفید کن)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درجه بندی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنج خرد نشده

 

 

برنج خرد شده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  شکل 11)  – نمودار تبدیل شلتوک به برنج سفید

 

 

 

 

 

 

 

 

شلتوک

 

 

 

 

 

 

مرطوب کردن یا خیساندن جزئی رطوبت 18-20درصد

 

خیساندن تحت حرارت مساوی یا کمتر از70درجه سانتیگراد(تارطوبت30%)

 

 

 

پخت یا بخار تحت فشار

 

تخلیه آب

 

 

 

 

 

 

خشکاندن

 

پخت توسط هوای داغ

 

پخت توسط بخار

 

 

 

خشکاندن

 

خشکاندن

آسیاب ( تبدیل)

 

 

 

 

 

آسیاب کردن

 

آسیاب کردن

برنج پاربویل شده توس فشار

 

 

 

برنج  پاربویل شده  توسط حرارت خشک

 

برنج پاربویل تجاری

 

 

 

 

حرارت دادن توسط هوای گرم

 

                      شکل 12)  نمودار تولید برنج پاربویل

 

منبع
allahsoso.blogfa.com

درباره نویسنده

admin

247مطلب نوشته است .

۶ Comments on “مشکلات روغن کشی از سبوس برنج”

 • احمد باقری wrote on ۱۳ تیر, ۱۳۹۴, ۲۱:۵۶

  سلام
  ممنونم از اطلاعات ارزنده شما
  بنده با تلاش فراوان و همکاری با مشاورین آلمانی موفق به روغنگیری از سبوس شدم برو کلد پرس. 
  خوشحال میشم بتونم کمکی جهت استفاده بهینه از امکانات موجود داشته باشم
  09121053151
  احمد باقری 

 • admin
  admin wrote on ۱۶ تیر, ۱۳۹۴, ۳:۴۳

  سلام
  موفق باشید دوست عزیز

 • واحدی wrote on ۲۰ اردیبهشت, ۱۳۹۵, ۵:۴۶

  سلام.

  نمونه تجاری تولید روغن برنج در گیلان مازندران وجود دارد؟

  ممنون میشم معرفی کنید.
  ۰۹۱۱۳۴۵۵۲۵۸

 • admin
  admin wrote on ۲۳ اردیبهشت, ۱۳۹۵, ۱۱:۵۹

  سلام
  من اطلاعی ندارم

 • nilo wrote on ۴ آذر, ۱۳۹۶, ۷:۵۵

  مطالب خوبی بود.
  آیا در ایران در حال حاضر از سبوس برنج روغن گیری می شود؟
  ممنون خواهم شد اگر هست مرفی شوند.

 • admin
  admin wrote on ۵ آذر, ۱۳۹۶, ۱۶:۳۴

  سلام
  تا اونجای که من میدونم خیر

نوشتن دیدگاه

شما میتوانید از تصاویر مخصوص خود در قسمت نظرات استفاده نمایید برای اینکار از وب سایت آواتارکمک بگیرید .

*

تمام حقوق این سایت برای © 2018 سبوس برنج باصر,سبوس برنج,فروش,خرید,فروش سبوس برنج,خرید سبوس برنج,. محفوظ است.
قدرت گرفته از وردپرس فارسی
بلاگ ریز قالب وبلاگ قالب بلاگفا قالب میهن بلاگ فایل گرافیکی